Jang merasa

Wakil rakyat

Yang melayani rakyat

Menjadi pesuruh rakyat

Bekerja untuk rakyat

Tapi, yang mana rakyatnya?


Rakyat susah mereka menghilang

Rakyat lupa, mereka berpesta

Rakyat sengsara, mereka berdansa

Rakyat kelaparan, mereka menambah anggaran


Yang melayani, jadi yang paling berani

Yang memangku, jadi yang paling di bantu

Yang mewakilkan, jadi yang paling di dahulukan

Yang mulia, dengarkanlah suara rakyat


Engkau menangis, kepada rakyat

Engkau mengemis, kepada rakyat

Rakyat iba, engkau mengeruk semua


Jang merasa

Bukan siapa-siapa. Hanya pejalan biasa