Negeri wakanda

Negeri Wakanda

Negeri yang kaya raya

Pemimpinnya kaya

Rakyatnya tambah kaya


Negeri Wakanda

Negeri yang agung dan mulia

Wakil rakyatnya sejahtera

Rakyatnya berkecukupan serta sentosa


Negeri Wakanda

Negeri penghasil tanah dan air terkemuka

Tanahnya di jual

Airnya di gadaikan


Negeri Wakanda

Bukan siapa-siapa. Hanya pejalan biasa