Pintaku
Wahai Raja

Pemilik jagat raya

Pemilik alam ghaib dan alam maha ghaib

Pemilik siang serta malam

Yang tidak berawal, tidak pula berakhir

Engkaulah rajanya para raja


Ampunilah segala kesalahanku

Kesalahan ayah dan ibuku

Kesalahan keluargaku

Kesalahan kerabat-kerabatku

Kesalahan tetanggaku

Kesalahan teman-temanku

Kesalahan setiap orang yang pernah berjumpa kepadaku

Dan kesalahan segenap jiwa


Raja, terimalah kebajikan dari mereka semua

Anugerahkanlah yang lebih lagi

Tutuplah aib-aibnya seperti Engkau menutup malam di atas siang

Jagalah mereka bagai planet-planet yang berada kukuh dalam porosnya

Tempatkanlah mereka nanti di sisi-Mu

Dengan rahmat-Mu, dengan ridho-Mu

Dan dengan belas, kasih-Mu

Pintaku dengan kerendahan hati

Bukan siapa-siapa. Hanya pejalan biasa