Kepedihan

 

Semerbak bunga kepedihan melambai-lambai di balik temaram senja, Gong. Aku tak sedang guyon, tapi beneran. Apakah ini pertanda?
Bukan siapa-siapa. Hanya pejalan biasa