Bakar, membakar, terbakarDang la lam nya ra tuk tes tau ra al ia. Nyak bun tau tan di kar leh sium tau tingan lompok rang, mun tak nah di yang kan leh dia. Ya, ya, rang dia lah rong an di liki leh rang ang nya tingan sebut. Heuheuheu.

Sumber gambar: tautan
Bukan siapa-siapa. Hanya pejalan biasa